• Nie trać czasu na PIT

  • Profesjonalna obsługa

  • Czuj się bezpiecznie

  • Wykonaj właściwy ruch

  • Wylicz zgodnie z ustawą

Wiedza prosto od Ani i Artura

wskazówki, testy, tutoriale, opinie i komentarze o tematyce podatkowej

Pit 39 krok po kroku

Pit 39 to dokument potrzebny do rozliczenia podatkowego w sytuacji, kiedy podatnik zdobywa przychody wynikające z tytułu zdobycia lub zarządzania nieruchomościami. Pit 39 dotyczy lat pomiędzy 2010 do 2014 roku i należy w nim wykazać zdobyty przychód w wyniku sprzedaży lub korzystania z nieruchomości. Jeśli podatnik jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą, przychód z tego tytułu może zostać rozliczony w warunkach szczególnych i nie musi stać się to za pomocą Pit 39.

Deklaracji nie są zobowiązani składać inwestorzy korzystający z nieruchomości zaliczonych do majątku działalności gospodarczej. Natomiast wykazać należy przychody wynikające z tytułu zakupu nowych nieruchomości na potrzeby tej działalności, która jest pozarolnicza.

Osoby, które zdobyły nieruchomość dawniej niż pięć lat wstecz nie są zobowiązane do uwzględniania jej w deklaracji. Za datę nabycia nieruchomości uznaje się dzień podpisu notarialnego z tytułu przeniesienia własności. W przypadku nowych budynków liczona jest data oddania ich do użytku. W przypadku zbycia nieruchomości datą podstawową jest dzień zakupu gruntu.

Pit 39 krok po kroku: małżonkowie oraz inne kwestie

Osobną kwestią, jak w przypadku każdego pita jest pytanie o możliwość rozliczenia się wspólnie z małżonkiem. W tym wypadku należy złożyć osobne deklaracje wskazujące na przychody, gdzie wykażą jaki przychód uzyskali we współwłasności. Podstawą jest dochód po odjęciu kosztów uzyskania - wymagają one odrębnego potraktowania. Ceny nieruchomości nie podlegają dowolnemu ustaleniu, a muszą być podporządkowane obowiązującym zasadom.

W przypadku, jeśli ceny zostały obniżone, należy podać uzasadnienie takiego działania. W przypadku, gdy cena znacząco odstępuje od wartości rynkowej, rzeczywisty dochód zostaje określony przez specjalne instancje jak organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej, opierając się na cenie rynkowej. Inaczej jest w przypadku uzasadnionej obniżki, na przykład podjętej w wyniku stanu budynku, obciążeń hipotecznych. Muszą te kwestie zostać oznaczone wyraźnie w umowie lub wskazane Urzędowi. Należy zrobić jedną z wyżej wymienionych rzeczy, a to będzie w zupełności wystarczalne.

W deklaracji pit 39 należy wykazać również przychody, które zostały uzyskane w przypadku darowizny lub spadku lub w inny nieodpłatny sposób. Oprócz tego, w deklaracji należy również ująć takie kwestie jak remonty i modernizacje, które wpływają na wzrost wartości ceny nieruchomości. Ustala się to na podstawie faktur VAT, które przedstawiają aktualną cenę usług oraz towarów na rynku budowniczym.

Z jakich części składa się Pit 39?

Deklaracja podatkowa Pit 39 składa się z kilku wydzielonych sektorów oznaczonymi kolejno dużymi literami alfabetu, od A do K.

Część A: miejsce i cel składania deklaracji. Znajdują się tu rubryki, w których należy podać nazwę Urzędu Skarbowego, gdzie ma wpłynąć deklaracja. Zaznaczyć należy również czy podatnik jest obcokrajowcem, czy też pochodzi z terenu Rzeczpospolitej. Liczy się miejsce zamieszkania określone na podstawie ostatniego roku.
Część B: dokładny adres zamieszkania, dane osobowe zgodne z prawdą, pod karą odpowiedzialności prawnej za składanie fałszywych.
Część C: dochody oraz straty. Przychód, koszty jego uzyskania, suma odpisów amortyzacyjnych.
Część D: obliczenie zobowiązania podatkowego, kwota dochodu zwolnionego na podstawie ustawy ART. 21 UST. 1 PKT 131, podatek należny.
Część E: wszystkie kwoty do zapłaty, nadpłaty - odsetki, pożyczki, dyskonta.
Część F: zryczałtowany podatek dochodowy, o którym traktuje ustawa ART. 44 UST. 1b.
Część G: informacja o dochodach, które zostały wykazane w tej samej deklaracji we wcześniejszej rubryce na podstawie ART.45 UST. 3c.
Część H: wniosek o przekazanie jednego procenta podatku na potrzeby publicznych organizacji.
Część I: informacje uzupełniające dotyczące części H.
Część J: należy podać informacje o załączonych do deklaracji dokumentach jak również wymienić liczbę ich kopii.
Część K: podpis osobisty podatnika, lub podpis jego pełnomocnika.

Kim jesteśmy

Cześć, witają Was Ania i Artur. Pragniemy wprowadzić was w arkany rozliczeń rocznych. Testujemy programy do PIT i umieszczamy na naszym blogu wskazówki jak rozliczyć się przez internet. Stopniowo będziemy dodawać nowe artykuły. Zapraszamy do lektury!

PIT program pobierz:

W tej chwili

Odwiedza nas 6 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyki techniczne

System operacyjny:
Linux s
PHP:
5.6.38
MySQLi
10.1.24-MariaDB-cll-lve
Czas na serwerze:
23:13
Pamięć podręczna:
Wyłączono
Kompresja GZIP:
Wyłączono
Użytkowników:
1
Artykułów:
10
Zakładek:
5
Odsłon artykułów:
79833

Polecamy również:

Dobry program do PITów

PIT dobry 2015-2016-2017

Stary dobry PIT